Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 στις 21.00

Συνέλευση Συντονισμού για Ελεύθερη Μετακίνηση ΣΕΣΕΕΜ

Επόμενη Συνέλευση Συντονισμού:

Παρασκευή 10/1/2020 στις 21:00 στα Γραφεία των Σωματείων (Λόντου 6, Εξάρχεια)

Next Meeting:

Friday 10/1/2020 at 21:00 in the Unions' Offices (Lontou 6, Exarcheia)

πηγή : https://seseem.espivblogs.net/
πηγή : email που λάβαμε στις 5 Ιανουάριος 23h