Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 στις 22.00

Γυμνά Καλώδια Ακουστικό Live

Γυμνά Καλώδια
Ακουστικό Live στον E.K.X. Nosotros

18 Iανουαρίου 2020 / 22:00 μ.μ.

πηγή : https://www.facebook.com/events/5635940742258…