Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 στις 19.00

Πολιτικό καφενείο με εργαζόμενους σε ΜΚΟ στον τομέα του μεταναστευτικού

Γενάρης στην Άνω Πόλη

πηγή : https://anopoli.espivblogs.net/2020/01/13/gen…