Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 στις 19.00

Εκδήλωση-συζήτηση: Στην άλλη όχθη

Γενάρης στην Άνω Πόλη

πηγή : https://anopoli.espivblogs.net/2020/01/13/gen…