Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 στις 23.10

Pre exams party

Λίγο πριν ξεκινήσει η εξεταστική...
Για την κάλυψη εξόδων συναυλίας αλληλεγγύης

πηγή : email που λάβαμε στις 14 Ιανουάριος 01h