Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 στις 22.00

Διήμερο: "Η υγεία στα χρόνια του νεοφιλελευθερισμού"