Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 στις 20.00

Προβολή

Προβολή στην κατάληψη, Κυριακή 19/1 στις 20:00. Θα ακολούθηση συζήτηση-μπαρ.

πηγή : http://allerta.squat.gr/2020/01/14/Προβολή-Κυ…