Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 στις 21.00

Αυτοοργανωμένο Καφενείο

Δευτέρα 20 Γενάρη

από τις 21.00

στον αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο

Pasamontaña

Ξενοφώντος 84 Κορυδαλλός

(2 στενά από την πλ. Ελευθερίας)

πηγή : http://pasamontana.blogspot.com/2020/01/201-2…