Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 στις 19.30

Καφενείο - Συζήτηση για το κίνημα σε Ουρουγουάη, Χιλή, Ελλάδα

Θεματικό καφενείο

Παρασκευή 24/1 ώρα 19:30

Συζήτηση-Ανταλλαγή εμπειριών

για το κίνημα σε Ουρουγουάη-Χιλή-Ελλάδα

με συντρόφους από εκεί

στον αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο

της ανοιχτής συνέλευσης κατοίκων αγίας παρασκευής

Δημοκρατίας 2 & Αγ.Τριάδος

---------

Cafe temática Viernes 24/1 a las 19:30 Discusión-Intercambio de experiencias por el movimiento en Uruguay-Chile-Grecia con compañeros de allí en el espacio social autogestionado de la asamblea abierta de residentes de St. Paraskevi

-------

Theme cafe Friday 24/1 at 19:30 Discussion-Exchanging experiences for the movement in Uruguay-Chile-Greece with partners from there in the self-organiged social space of the open assembly of Ag. Paraskevi residents

πηγή : https://anoixtisyneleysiagparaskevis.blogspot…
πηγή : email που λάβαμε στις 21 Ιανουάριος 14h