Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 στις 19.00

Ανοιχτή Συνέλευση ''Χειρονομία - Αντιεξουσιαστική Κίνηση''