Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 στις 21.00

Συνέλευση ΣΕΣΕΕΜ για Ελεύθερη Μετακίνηση

πηγή : https://seseem.espivblogs.net/
πηγή : email που λάβαμε στις 22 Ιανουάριος 21h