Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 στις 18.30

Εκδήλωση-Παρουσίαση του Ημερολογίου των Εργαζομένων 2020

Εκδήλωση με θέμα συζήτησης τον τουρισμό με αφορμή την παρουσίαση του Ημερολογίου των Εργαζομένων 2020.

-Η έλευση του μαζικού τουρισμού στην Ελλάδα
-Ιστορική εξέλιξη των διακοπών μέσα από τους αγώνες της εργατικής τάξης
-Μυθολογία του τουρισμού
-Συνθήκες εργασίας
-Εργατικά "ατυχήματα"
-Πως έγινε το Ρέθυμνο τουριστικός προορισμός
-Το πρόβλημα της στέγης λόγω της τουριστικοποίησης στο Ρέθυμνο (airbnb, υψηλά νοίκια)

Θα ακολουθήσει το καθιερωμένο καφενείο της Τσαγκαροδευτέρας

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου στις 18:30
στην κατάληψη Αντιβίωση

πηγή : http://eseioanninon.squat.gr/2020/01/27/Εκδήλ…
πηγή : email που λάβαμε στις 27 Ιανουάριος 15h