Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 στις 21.00

Live

Live με :
Hello Taiwan (Thess)
Yvridio (Thess)

Έναρξη 21.00 !!!

πηγή : email που λάβαμε στις 28 Ιανουάριος 10h