Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 στις 19.00

Ανοιχτή Διαχειριστική Συνέλευση ΕΚΧ Αλιμούρα

Ανοιχτή Διαχειριστική Συνέλευση του ΕΚΧ Αλιμούρα