Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 στις 20.30

Nosotros Jam


Για όλα τα μουσικά όργανα!
Απο τις 20:30

We jam For All Musical Instruments! From 20:30

πηγή : https://www.facebook.com/FreeSocialCenterNoso…0]=68.ARDv1B-S1xJDV2t9Ss4I19utQXzAYzTu15Z3W3njfBrHsZyxId3dq_3MObFiaH5uu6UlqPBBCqQPnRd315s-Jhew_zABHE98FDW86ckIFZfLF6_EnXQGWjzxe4ARNnS1tErWCGAzdA2blHrbOl9VmsS3q5FTbWsj_pnROCrVPlgyS3IbEEbaa0wXj_PO10MbUyru_dm9RSre2gNpJJCrtLiQTfQERX_hEg6WlRjqyC5siIN0zExDAq103ZbfEk3atofRN9NbkoAw6ReqDKdw1Q