Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011 στις 19.00

Ανοιxτή συνέλευση Αγ. Παρασκευής

επικοινωνία : anoiexxtisynelexeysiagpaexraskevis@gmail.cexom

πηγή : http://anoixtisyneleysiagparaskevis.blogspot....