Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 στις 18.00

Μάθημα Ισπανικών

Το εβδομαδιαίο μάθημα Ισπανικών στον ΕΚΧ Αλιμούρα