Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 στις 19.00

Ανοιχτή Συνέλευση ''Χειρονομία - Αντιεξουσιαστική Κίνηση''

Ανοιχτή συνέλευση "Χειρονομία - Αντιεξουσιαστική Κίνηση" στον ΕΚΧ Αλιμούρα