Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 στις 18.00

Συμμετοχικό θεματικό εργαστήριο: Η πολιτική αλλιώς: Μέρος 2/4 – Τι λειτουργεί

Στόχος των τεσσάρων θεματικών εργαστηρίων είναι να βρούμε συλλογικά
τρόπους που η πολιτική δράση θα μπορούσε να καλύψει καλύτερα ανάγκες
τόσο του κινήματος όσο και των ατόμων που το απαρτίζουν (ευρύτερα και
αλλά και ενεργά σε κινηματικές ομάδες).

Μέρος 2ο. Τι λειτουργεί

Στη δεύτερη αυτή συνάντηση θα εμβαθύνουμε στην κατανόηση των κινηματικών
εκείνων δράσεων που όντως δίνουν μορφή σε αρχές ριζοσπαστικότητας και
ελευθεριακότητας (π.χ. αλληλεγγύη). Που λειτουργούν.

Επομένως, θα δούμε μαζί:
τι λειτουργεί/ τι θεωρούμε επιτυχημένη κινηματική δράση, π.χ. συλλογική
κουζίνα) και γιατί (με ποιο τρόπο δηλαδή πραγματώνει αρχές
ριζοσπαστικότητας και την ελευθεριακότητας).

Με έμπνευση, και πάλι, τις θέσεις ότι μέσα και σκοποί δεν μπορούν να
διαχωρίζονται όπως επίσης και ότι το προσωπικό είναι πολιτικό, θεωρήσαμε
ότι πρέπει να δώσουμε βάση, εκτός των δράσεων πολιτικής εξωστρέφειας,
και στις εσωτερικές συλλογικές διαδικασίες. Θεωρούμε τις εσωτερικές
συλλογικές διαδικασίες, εκτός από εργαλειακές, ταυτόχρονα χώρους άσκησης
πολιτικής. Επομένως το συμμετοχικό αυτό εργαστήριο θα έχει να κάνει τόσο
με προβληματικές αναφορικά με το πώς λειτουργεί μια κινηματική ομάδα
εσωτερικά (σε θέματα διαπροσωπικά, συν-διαμόρφωσης/ εσωτ. λειτουργιών/
οργάνωσης) όσο και εξωτερικά (δράσεις, συνέργειες, συμπράξεις,
συμμαχίες). Σε σχέση με τους δύο παραπάνω άξονες, θα σκεφτούμε μαζί
παραδείγματα τόσο από την προσωπική μας στάση στα πράγματα (που και
εμείς δεν τα πάμε και τόσο καλά) όσο και παραδείγματα από άλλους (τι
έχουμε δει/ έχουμε εισπράξει που δεν το θεωρούμε λειτουργικό).

Το εργαστήριο θα είναι δομημένο με συντονιστή, ατζέντα, συγκεκριμένες
ασκήσεις (πάνω στα προαναφερθέντα), χρόνους.
Θα είναι επικεντρωμένο στο να βγει αποτέλεσμα πρακτικό και που θα
μπορέσει να τροφοδοτήσει το 3ο μέρος των θεματικών αυτών εργαστηρίων.

Δεν θα γίνουν σχετικές αρχικές τοποθετήσεις. Θέλουμε η γνώση να βγει
ισότιμα και συλλογικά από τα κάτω.
Προσπάθειά μας θα είναι να έχουμε ίση συμμετοχή των φύλων.

Κάθε εργαστήριο θα έχει στόχο να τροφοδοτεί το επόμενο. Επομένως θα
παρέχεται σύνοψη των προηγούμενων. Παρ' όλα αυτά θα στέκεται και
αυτοτελώς. Επομένως, δεν είναι απαραίτητη η παρακολούθηση όλων των
εργαστηρίων.

Όποια/ος θέλει, μπορεί να βρει το υλικό του προηγούμενου εργαστηρίου: Η
πολιτική αλλιώς/ Αναστοχασμός πάνω στις κινηματικές πρακτικές: Μέρος 1/4
- Τι δεν λειτουργεί:
https://aftenergeia.gr/apotelesmata-1ou-symme…

Δεν θα είναι απαραίτητη η χρήση του υλικού για την διεξαγωγή του
εργαστηρίου. Είναι στην ευχέρεια της καθεμίας/ καθενός να το
χρησιμοποιήσει.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων: 20.
Διάρκεια: 4 ώρες.

Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή είτε μέσω μηνύματος στο messenger είτε με
αποστολή e-mail στο afteexnergeia@exriseup.nexet.

Τα εργαστήρια που θα ακολουθήσουν είναι:
Μέρος 3ο - Πώς θέλουμε να προχωρήσουμε με την πολιτική μας δράση (τι
θέλουμε να υιοθετήσουμε και τι θέλουμε να αποβάλουμε);
Μέρος 4ο - Τι χρειαζόμαστε για να πάμε προς τα εκεί (π.χ. σχετικές
εκπαιδευτικές διαδικασίες, διαφορετικό σχεδιασμό συλλογικών
διαδικασιών);

ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑ - Πολιτική συλλογικότητα

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Φεβρουάριος 18h