Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 στις 21.00

Live: Radio Sect / Data Fragments

Radio Sect "State of Emergency" EP, release gig with special guests Data Fragments.

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Φεβρουάριος 21h