Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2010 στις 20.00

Συζήτηση : Λεηλατώντας την γή

Βιομηχανική Γεωργία & αντιστάσεις: Το παράδειγμα της Λατινικής Αμερικής

εισήγηση: Stella Semino (Grupo de Reflexión Rural, Αργεντινή)

Κοινός Τόπος : Ελευθεριακό Δίκτυο Αντίστασης στην Βιοτεχνολογία και την Τεχνοεπιστήμη της Κυριαρχίας

επικοινωνία: autoexnomo_steexki@yahooex.gr