Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 στις 19.00

Ανοιχτή Διαχειριστική Συνέλευση

Ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση του ΕΚΧ Αλιμούρα