Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020 στις 18.00

"Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και οι επιπτώσεις του στους εργαζόμενους"

πηγή : email που λάβαμε στις 12 Φεβρουάριος 19h