Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 στις 19.00

Συνέλευση καταλήψεων, συλλογικοτήτων, διεθνιστών/ριών, μεταναστών/ριων, αλληλέγγυων

Συνέχεια οργανωτικού καταστατικού

Αυτή τη Παρασκευή θα συνεχιστεί η ανάλυση και η τελειοποίηση του οργανωτικού καταστατικού που έχει σκοπό την βελτιστοποίηση της ανοιχτής συνέλευσης με οργάνωση δομών,εξεύρεση εργαλείων για καλύτερο συντονισμό και παραγωγή πολιτικού έργου.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/81793/