τι; : πάρτυ θεματική : από : ατελές

Σάββατο 28 Μαρτίου 2020 στις 23.00

Χρειάζεται επιβεβαίωση.

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης ερασιτεχν. φοιτητικών θεατρικών ομάδων Θεσ/νίκης

Πάρτυ για την οικονομική ενίσχυση των ερασιτεχνικών φοιτητικών θεατρικών ομάδων του ΑΠΘ.

Συνέλευση -- Φλώροι -Άστεγες

πηγή : email που λάβαμε στις 25 Φεβρουάριος 16h