τι; : βιβλίο, καφενείο, παζάρι θεματική : από :

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 στις 18.00

Καφενείο & δομές

Κατάληψη Ντουγρού ανοιχτή κάθε πέμπτη

θα λειτουργεί καφενείο

καθώς και δομή βιβλιοθήκης,
βιβλιοπωλείου, γυμναστηρίου,
χαριστικού παζαριού ρούχων

θα διατίθενται προϊόντα της ΒΙΟΜΕ
και περιοδικά-έντυπα
απο το ευρύτερο ανταγωνιστικό κίνημα

Διαχειριστική-πολιτική συνέλευση
της κατάληψης καθε Δευτέρα στις 19:00

http://ntougrou.squat.gr/ - ntouexgrousquaext@riseupex.net

πηγή : http://ntougrou.squat.gr/Κατάληψη-Ντουγρού-αν…