Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 στις 20.00

Προβολή ταινίας: Λεωφορείο 678

Προβολή της ταινίας "Λεωφορείο 678", στις 20:00, στην κατάληψη Αντιβίωση, από την Corpus Rebellis.

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Μάρτιος 12h