τι; : προβολή θεματική : 8/3

Σάββατο 7 Μαρτίου 2020 στις 19.00

Προβολή της Ταινίας "Jiyan's Story" για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Μάρτιος 18h