Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 στις 21.00

Foospunk bar

πηγή : https://studiofromthedown.squat.gr
πηγή : email που λάβαμε στις 7 Μάρτιος 23h