τι; : πάρτυ θεματική : από : ΑΝ.ΟΜ.Ι.Α. (ΕΑΑΚ) ατελές

Σάββατο 4 Απριλίου 2020 στις 23.00

Η δημοσίευση έχει βασικές ελλείψεις:

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης ΑΝ.ΟΜ.Ι.Α.

Παρτυ οικονομικής ενίσχυσης ΑΝ.ΟΜ.Ι.Α (σχήμα που συμμετέχει στα ΕΑΑΚ).

πηγή : email που λάβαμε στις 9 Μάρτιος 11h