Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 στις 19.00

Αυτοοργανωμένη Δομή Αλληλεγγύης/Συλλογής&Προσφοράς ειδών “Το Ντουλάπι” [+EN]

«The Cupboard», a self-organized solidarity initiative - we collect and offer food and other basic needs items, Monday and Thursday, 19:00, in the squat of PIKPA

NO one to be left alone against the crisis

SELF-PROTECTION against the pandemic but within reason. We must not accept the movement restrictions and the curfew, the individualization, the fear, the isolation and the social cannibalism put forward as the solution. "Personal responsibility" comes as an excuse to cover up the state's and capital's irresponsibility.

SELF ORGANIZATION of our everyday lives and of our needs. We and our fellow citizens are the only ones who actually care about our health and our lives. No self-acclaimed savior, such as the government, the church, and businessmen, can truly care about us.

SOLIDARITY to all the people regardless of their color, gender, nationality, age, etc. Let's create networks of mutual aid to cover our basic needs, material or psycho-social.

RESISTANCE against fascism in any of its form. We must not accept the working conditions of a galley. We must claim access to housing and health for everyone. We must show no trust to governors and bosses who manipulate and manage us to maximize their profits and privileges.

Call for contributions to the «The Cupboard», a self-organized solidarity initiative - we collect and offer food and other basic needs items. Whoever is in need can come and collect what they need. In this crucial moment of serious health and social issues, the needs of our neighbors (and not only), especially of the most vulnerable and marginalized (elderlies, homeless, migrants and refugees, poor, sick) have been increased and there is greater need for food, sanitary and cleaning items. "The Cupboard" continues to operate as usual every Monday and Thursday, 7-9pm, in the squat of PIKPA, taking all the necessary health precautions for the protection of our neighbors and our community.

Contact Tel.No: +306972751620, email: askpexthk@espiexv.net

Petralona-Thiseio-Koukaki Residents Open Assembly

Our open assembly is every Sunday at 18:00 at the squat of PIKPA, Timodimou and Antoniadou, Ano Petralona - http://askpthk.espivblogs.net/

Κανένας-καμία μόνη-ος απέναντι στην κρίση

ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ απέναντι στην πανδημία με νηφαλιότητα. Να μην δεχτούμε την απαγόρευση κυκλοφορίας, την εξατομίκευση, τον φόβο, την απομόνωση και τον κοινωνικό κανιβαλισμό που προωθούνται ως λύση. Η «ατομική ευθύνη» έρχεται να κρύψει τις ευθύνες κράτους και κεφαλαίου.

ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ της καθημερινότητας και των αναγκών μας γιατί οι μόνοι που πραγματικά ενδιαφέρονται για την υγεία και την ζωή μας είμαστε εμείς και οι συνάνθρωποί μας και κανένας επίδοξος σωτήρας (κυβερνήσεις, εκκλησία, μεγαλοεπιχειρηματίες).

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ με τους συνανθρώπους μας ανεξαρτήτως χρώματος, φύλου, ηλικίας. Δίκτυα αλληλοβοήθειας για την κάλυψη βασικών αναγκών, υλικών και ψυχολογικών.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στον φασισμό με όποιο όχημα και αν επελαύνει. Να μην δεχτούμε τις συνθήκες εργασιακής γαλέρας. Να διεκδικήσουμε πρόσβαση στη στέγαση και την υγεία για όλους και όλες. Καμία εμπιστοσύνη στους κυβερνώντες και τα αφεντικά που επιβουλεύονται και διαχειρίζονται τη ζωή μας για να διατηρήσουν τα κέρδη και τα προνόμιά τους.

Καλούμε όλους και όλες να ενισχύσουν με συνεισφορές την Αυτοοργανωμένη Δομή Αλληλεγγύης και Συλλογής-Προσφοράς ειδών πρώτης ανάγκης "Το Ντουλάπι" και όσοι-ες έχουν ανάγκη να έρθουν να πάρουν ό,τι χρειάζονται. Σε αυτήν την χρονική στιγμή εξαιτίας του σοβαρού υγειονομικού ζητήματος, της κοινωνικής κατάστασης και των εξελίξεων που βιώνουμε, οι ανάγκες των συνανθρώπων μας και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων από αυτούς-ες (ηλικιωμένες-οι, άστεγοι-ες, μετανάστες-τριες, φτωχές-οι, ασθενείς) έχουν αυξηθεί και υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για τρόφιμα, είδη σωματικής υγιεινής, καθαριστικά. "Το Ντουλάπι" συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 7-9μμ, στην κατάληψη πρώην ΠΙΚΠΑ, αναλογιζόμενες-οι την ευθύνη και λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972751620 και mail: askpexthk@espiexv.net

Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Πετραλώνων-Θησείου-Κουκακίου

κάθε Κυριακή 6μμ συνέλευση στην κατάληψη πρώην ΠΙΚΠΑ, Τιμοδήμου και Αντωνιάδου, Άνω Πετράλωνα - askpthk.espivblogs.net

πηγή : https://askpthk.espivblogs.net/2020/03/31/ant…