Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 στις 19.00

Ανοιχτή συνέλευση ''Χειρονομία - Αντιεξουσιαστική Κίνηση''