Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020 στις 19.00

Ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση ΕΚΧ Αλιμούρα