Σάββατο 6 Ιουνίου 2020 στις 12.00

[Αθήνα] Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους σημερινούς συλληφθέντες του Συντάγματος

Η Γη στα σκουπίδια- τα παιδιά στο τμήμα...
Σύνταγμα πριν από λίγο.
* Κάλεσμα στις 12:00 έξω από τη Γ.Α.Δ.Α. .

Earth in the trash-the kids in the station... Syntagma a while ago. * Calling at 12:00 outside G.A.A.


πηγή : https://www.facebook.com/savegreekmountains/