τι; : συναυλία ατελές

Σάββατο 18 Ιουλίου 2020 στις 20.00

Αυτό το κάλεσμα επαναλαμβάνεται περιοδικά. Δεν έχουμε επιβεβαιώσει ότι θα γίνει το συγκεκριμένο.

Live στο Σκοπευτήριο για δικαστικά έξοδα συντρόφων

Live στο Σκοπευτήριο για δικαστικά έξοδα συντρόφων

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Ιουνίου 17h