Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 στις 18.30

Η Εξέγερση στις ΗΠΑ και η Εξέλιξη της Κρίσης Παγκόσμια

πηγή : https://www.okde.gr
πηγή : email που λάβαμε στις 16 Ιουνίου 11h