Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 στις 18.00

Ανοιχτή συνέλευση Αυτόνομης Συνέλευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Λόγω της κατάστασης με το κλείσιμο του πανεπιστημίου οι συνελεύσεις μας γίνονται στον ΕΚΧ Αλιμούρα.