Σάββατο 4 Ιουλίου 2020 στις 19.00

Εκδήλωση: Κρίση | Πανδημία | Υγεία | Αγώνες

Εκδήλωση-συζήτηση

Η υγεία ως πεδίο κοινωνικού ανταγωνισμού εν μέσω πανδημίας/κρίσης (και όχι μόνο) και οι δυνατότητες για μια έμπρακτη από τα κάτω κριτική της ιατρικής

με τη συμμετοχή των Health Workers - εργαζόμενες/οι στη βιομηχανία της υγείας από Θεσσαλονίκη

Σάββατο 4 Ιουλίου 19.00

στην αυλή της Κατάληψης Πάτμου & Καραβία

[Ε. Καραβία 23, Κάτω Πατήσια]

Συνέλευση για την Κυκλοφορία των Αγώνων

skya.espiv.net

πηγή : https://skya.espiv.net/
πηγή : email που λάβαμε στις 26 Ιουνίου 20h