Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 στις 22.00

Ναυαγιο... bar στην κατάληψη Αντιβίωση

Ναυάγιο... bar στην αυλή της κατάληψης Αντιβίωση, την Τετάρτη 01/07, από τις 22:00.

Σε περίπτωση βροχής το bar θα πραγματοποιηθεί στον εσωτερικό χώρο της κατάληψης.

πηγή : email που λάβαμε στις 27 Ιουνίου 11h