Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 στις 17.00

Ανοιχτή συνέλευση Αυτόνομης Συνέλευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Λόγω της κατάστασης με το κλείσιμο του πανεπιστημίου, οι συνελεύσεις μας γίνονται στον ΕΚΧ Αλιμούρα.