Σάββατο 4 Ιουλίου 2020 στις 19.00

Όψεις της υγειονομικής συγκρότησης του ελληνικού κράτους

πηγή : email που λάβαμε στις 29 Ιουνίου 18h