Κυριακή 2 Αυγούστου 2020 στις 12.00

Δεκαήμερο αγώνα & ελευθερίας στο δάσος των Σκουριών

Μεσημέρι.

Με παρέα συντρόφισσες και
συντρόφους ρεμπέτες, θα
αναστοχαστούμε πάνω στο
δεκαήμερο και τους αγώνες
μιας πάλαι ποτέ ανθρώπινης
κατάστασης πριν
ξαναγυρίσουμε, στην με ή
από κορονοϊό,
μέτα-ανθρώπινη κατάσταση.

Βράδυ.

Πατριώτες της μάνας γης γύρω από τη φωτιά.

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Ιουλίου 16h