Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009 στις 22.00

Συναυλία : Ψευδοπροφήτες

Hardcore συναυλία

με τους Ψευδοπροφήτες

Στον Κοινωνικό Χώρο για την Ελευθερία Μικρόπολις Βενιζέλου και Βασ. Ηρακλείου 18.

επικοινωνία : http://micropolis-socialspace.blogspot.com/

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...