Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 στις 21.00

Bar για την οικονομική ενίσχυση της Terra Incognita

Bar για να ενισχυθεί οικονομικά το ταμείο της Terra Incognita στη Θεσσαλονίκη.
Αντίσταση - Αξιοπρέπεια - Αλληλεγγύη

πηγή : http://studiofromthedown.squat.gr/
πηγή : email που λάβαμε στις 30 Αυγούστου 16h