Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020 στις 18.00

Συνάντηση της Δικτύωσης Κινημάτων για Γη & Ελευθερία

Η επόμενη συνάντηση της Δικτύωσης Κινημάτων για Γη & Ελευθερία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19/09 στις 18:00 στο Κοινωνικό Κέντρο Αγώνα Τούμπας (Σινιόσογλου 22).

www.ghkaieleftheria.espivblogs.net

www.facebook.com/GhKaiEleftheria