τι; : συγκέντρωση θεματική : από :

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 στις 11.00

Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο Υπ.Εργασίας

πηγή : https://www.facebook.com/111322430500962/phot…
πηγή : email που λάβαμε στις 15 Σεπτεμβρίου 16h