τι; : καφενείο θεματική : από :

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 στις 19.00

Μπαρ οικονομικής ενίσχυσης

τα έσοδα του μπαρ θα διατεθούν στην οικονομική ενίσχυση συντροφ@ν για δικαστικά έξοδα και έξοδα διακανονισμού

πηγή : email που λάβαμε στις 15 Σεπτεμβρίου 21h