τι; : συνέλευση θεματική : από :

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 στις 19.00

Ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση της κατάληψης Libertatia

πηγή : http://libertatiasquat.blogspot.com/
πηγή : email που λάβαμε στις 16 Σεπτεμβρίου 09h