Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 στις 20.00

Προβολή ταινίας και μπαρ στο Cine Yfanet

Προβολή της ταινίας The Secret Of Roan Inish (1994)

Θα ακολουθήσει μπαρ.

πηγή : email που λάβαμε στις 26 Σεπτεμβρίου 16h