τι; : θεματική : Καρδίτσα

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 στις 18.00

Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους κατοίκους της Καρδίτσας

Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης
για τους κατοίκους της Καρδίτσας


ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ - ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ - ΕΙΔΗΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

*Η συλλογή θα συνεχιστεί καθόλη τη διάρκεια της ημέρας (ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση και προβολή ταινίας)

Απέναντι σε ένα σύστημα που το μόνο που έχει να
προσφέρει είναι καταστροφή, λεηλασία και θάνατο,
να αγωνιστούμε για ζωή και ελευθερία.


Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ!


Κανένας μόνος και ευάλωτος απέναντι στην καταστροφή.

*Τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας της ατομικής και συλλογικής υγιεινής στο πλαίσιο μη εξάπλωσης του covid-19

πηγή : email που λάβαμε στις 28 Σεπτεμβρίου 17h